czwartek, 23 listopada 2017

Ottoman stirrups


Strzemiona wschodnie wykonane na podstawie oryginału z M. Metropolitan (bez trawień i kamieni)
Stalowe, złocone ok 9 mikronów .
Wykonał :
Robert Stefanowski
G.Sermanowicz
robinv@wp.pl
tel. 603 168 823

KONCERZKONCERZ HUSARSKI
Pochwa drewniana obita repusowanym mosiądzem (wzór z oryginału z MN )
Głownia trój graniasta długość razem z rękojeścią 140 cm.
Rękojeść  złocona , trawiona ozdobiona kamieniami , jelec ażurowy srebrzony. 

Wykonał :
Robert Stefanowski
robinv@wp.pl
tel. 603 168 823

koncerz
Koncerz w oprawie Węgierskiej, z głownia mieczową.
Głownia kuta i hartowana.
Wykonał :
Robert Stefanowski
robinv@wp.pl
tel. 603 168 823